SLIMME MATERIAAL TOEKENNING & CAD FILE FORMATS UPGRADE

Door de slimme materiaal toekenning en CAD file format upgrade is het mogelijk geworden om:

  • Heel eenvoudig materiaal aan te duiden op assembly level;
    • Quotation Factory toont alleen wat kan.
    • Quotation Factory past alleen toe op regels waar het kan.
  • Uitbreiding ondersteunde bestandsformaten;
    • SolidWorks.

Daarnaast is er een aankondiging bestandsformaten incl Semantic PMI (Product Manufacturing Information):

  • STEP AP242 (spoedig);
  • JT Open (spoedig).