Privacybeleid

QUOTATION FACTORY

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2022.

Quotation Factory B.V. is gevestigd aan Aalsterweg 262 (5644 RK) te Eindhoven en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Quotation Factory B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (al dan niet) verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Gegevens over je surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Bankrekeningnummer (zakelijk).

VOOR WELK DOEL EN OP WELKE BASIS WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Quotation Factory B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Betalingen afhandelen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamebrochure;
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Quotation Factory B.V. analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Quotation Factory B.V. volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoeften.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Quotation Factory B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Voor alle gegevens geldt zolang wij deze nodig hebben voor de uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomst;
 • Surfgedrag en/of gegevens verstrekt bij proefabonnementen of bij andere contactmomenten: maximaal 1 jaar.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Quotation Factory B.V. verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Quotation Factory B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF SOORTGELIJKE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Quotation Factory B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Quotation Factory B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die je surfgedrag bijhouden, zodat wij je (volledig optioneel) op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je via de instellingen van je browser ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

 • Cookie: Googly Analytics;
 • Naam: _utma;
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoeken registreert – Bewaartermijn: 2 jaar.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF WISSEN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Quotation Factory B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@quotationfactory.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Quotation Factory B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit kun je doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

HOE BESCHERMEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Quotation Factory B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@quotationfactory.com.

CONTACT DETAILS
Quotation Factory B.V.
Aalsterweg 262
5644 RK Eindhoven
Nederland

+31 (0)85 004 7330
info@quotationfactory.com

KVK: 75407353
BTW: NL86 0271419 B01