Vooruitblik op 2023: dit zijn de 5 belangrijkste ontwikkelingen binnen het platform van de Quotation Factory

Het nieuwe jaar is al bijna in zicht. Wat kunnen klanten verwachten van het platform van de Quotation Factory in 2023? Een vooruitblik: dit zijn de 5 belangrijkste ontwikkelingen die eraan komen.

Zelfbediening

In 2022 zijn drie klanten van de Quotation Factory live gegaan met een zelfbedieningsportaal. Dat leidt tot mooie resultaten. De cijfers laten zien dat je als metaalbewerker je omzet kunt verdrie- tot verviervoudigen en tegelijkertijd zelfs de werkdruk van het offreren vermindert. Dat komt doordat een zelfbedieningsportaal je dwingt om het offerteproces zover mogelijk te automatiseren. Daardoor kun je met hetzelfde aantal mensen tien keer zoveel offertewerk verzetten.

De verwachting is dat alleen al in het eerste kwartaal van 2023 nog eens tien extra klanten live gaan met een zelfbedieningsportaal, waaronder zelfs de eerste klanten in Engeland en Duitsland. Onze prognose is dat nog veel meer partijen zelfbediening gaan toepassen en zelfs als belangrijke digitaliseringsstrategie gaan gebruiken (lees ook onze blog Zelfbediening als digitaliseringsstrategie).

Ketenintegratie

Ketenintegratie is hot. Het Smart Connected Supplier Network (SCSN) stelt alles in staat om steeds meer bedrijven op het netwerk aan te sluiten. De focus daarbij ligt echter vooral op het uitwisselen van informatie over in te kopen ruwe materialen. Het SCSN is voorlopig nog niet ver genoeg om complexe berichten te ondersteunen, zodat metaalbewerkers slim digitaal met elkaar kunnen samenwerken.

Via het platform van de Quotation Factory gaan we ervoor zorgen dat dit allemaal al wel kan. Onze eerste focus is om oppervlaktebehandelaars makkelijker te laten samenwerken met metaalbewerkers. Vervolgens maken we het mogelijk dat metaalbewerkers bewerkingen aan elkaar kunnen uitbesteden, zoals een plaatbewerker die alles rondom buizen uitbesteedt of omgekeerd. De daaropvolgende stap is dat metaalbewerkers zelfbediening inzetten om een one-stop-shop-model te implementeren: een website waarin alles aangevraagd kan worden met daarachter een netwerk van samenwerkende partijen die dat slim organiseren.

Schatten leverdatum

De Quotation Factory heeft in 2022 heel mooie stappen gezet in het ontwikkelen van algoritmes voor het schatten van leverdata. In samenwerking met een universiteit in Brazilië, die beschikt over een bibliotheek met schatting-algoritmes, hebben we het eerste proof of concept afgerond. Dat toont aan wat er met die algoritmes allemaal kan. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 zetten we de samenwerking verder voort en integreren we de algoritmes in ons platform. Dat betekent dat het Quotation Factory platform in staat is om de drie essentiële schattingen te maken die nodig zijn voor offreren: het schatten van productietijden, het schatten van materiaalgebruik en het schatten van leverdatums.

Lassen

Het schatten van lassen is lastig. Dat blijkt uit een onderzoek dat wij hebben uitgevoerd en waaraan ruim tien bedrijven hebben meegewerkt. Daarin komt naar voren dat er een grote diversiteit bestaat hoe je lassen kunt schatten én dat de benodigde informatie in ontwerpen vrijwel nooit aanwezig is. Met andere woorden: bijna alle metaalbewerkers werken met technische documentatie waarin lassen niet expliciet is beschreven. Met als gevolg dat ze die informatie zelf moeten bedenken en soms zelfs aan die tekeningen moeten toevoegen.

Dat er veel behoefte bestaat aan mogelijkheden om het lassen beter te kunnen schatten is duidelijk. Er bestaat dus geen twijfel of we dit moeten kunnen ondersteunen binnen het Quotation Factory platform. Daarom hebben we in 2022 algoritmes ontwikkeld die lasnaden zelf uit tekeningen kunnen vaststellen. Dat wil zeggen: zelfs als ze niet getekend zijn, kunnen die algoritmes toch vaststellen waar die lasnaden zitten.

Daar blijft het niet bij. Naar verwachting kunnen we in 2023 een hulpmiddel maken waarmee metaalbewerkers het lassen heel snel aan een tekening kunnen toevoegen. En met de expliciete informatie over het lassen kan ons platform schattingen maken van lastijden. Hierdoor ontstaat er niet alleen ondersteuning voor het schatten van lassen als die getekend zijn, maar ook wanneer die niet getekend zijn. Een dubbelslag dus.

Samenstellingen

Ook in aantocht, en beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2023, zijn nieuwe features waarmee metaalbewerkers hun bewerkingen kunnen schatten op subsamenstellingsniveau. Denk daarbij aan het plaatsen van inserts, het uitvoeren van oppervlaktebehandelingen van delen van het product en assemblagewerkzaamheden zoals schroeven en monteren. Later in 2023 is het zelfs mogelijk om de routes van subassemblies te configureren. Wat dat concreet betekent? Als bijvoorbeeld een subassembly een oppervlaktebehandeling nodig heeft en je besteedt dat werk uit, kun je dat in de route terugzien. In een later stadium is het mogelijk om dergelijke routes ook te gebruiken bij het schatten van leverdatums.

En dat is nog niet alles…

De Quotation Factory blijft in beweging. We gaan komend jaar bezig met nog veel meer grote en kleine features. Zo breiden we de informatie uit die beschikbaar is in business rules. Ook gaan we de features die je in CAD-tekeningen kunt vinden verder detailleren. Volop ontwikkelingen dus! Zo blijft het Quotation Factory platform een oplossing voor slim offreren, maar groeit het daarnaast uit tot een platform waarmee metaalbewerkers heel handig en snel kunnen samenwerken. Win-win!

Deel dit artikel

Zelfbediening als digitaliseringsstrategie: zo maak je je metaalbewerkingsfabriek in één klap klaar voor de toekomst

Veel metaalbewerkers twijfelen of zelfbediening wel geschikt is voor hun bedrijf. Ze vragen zich af of het type werk dat ze doen daar wel geschikt voor is, of het voor klanten niet te complex is om zelf aanvragen te doen en of hun bedrijfsprocessen voldoende op orde zijn. Die twijfel is begrijpelijk, maar als metaalbewerker kun je zelfbediening ook benaderen als een kans om de aanwezige kennis in je organisatie te automatiseren. Sterker nog: dat is de meest cruciale stap voor de verdere digitale toekomst van je bedrijf.

Wat is zelfbediening?

Zelfbediening voor metaalbewerkers houdt in dat klanten zelf aanvragen kunnen indienen. Het positieve gevolg daarvan is dat ze zo snel mogelijk offertes terugkrijgen en geautomatiseerd van een offerte een order kunnen maken. Zelfbediening stelt klanten daarnaast in staat om de voortgang van een order te volgen. Het voordeel daarvan voor alle partijen in de keten is dat klanten niet de hele tijd hoeven te bellen met de vraag: wat is de status? Het is voor klanten zelfs mogelijk om hun bestelling tot aan de levering te volgen. Kortom: zelfbediening omvat alle momenten van klantcontact tussen klant en leverancier en maakt dat de klant zichzelf zo makkelijk mogelijk kan bedienen.

Succesvolle voorbeelden

Binnen de metaalbewerking in West-Europa neemt het aantal succesvolle praktijkvoorbeelden van zelfbediening toe. Neem 247TailorSteel, dat zich inmiddels geen metaalbewerker meer noemt, maar e-commercebedrijf. Fractory en Laserhub zijn andere mooie voorbeelden. Recent is ook VDL uit Eindhoven de markt opgegaan met een nieuw label dat helemaal gebaseerd is op zelfbediening: OrderOn.

Deze bedrijven beschikken over goed vindbare en volledig op zelfbediening gebaseerde platforms die het voor klanten heel laagdrempelig maken om offertes aan te vragen. Het werk dat zij zelf niet kunnen oppakken, verdelen ze onder aangesloten metaalbewerkers.

Deze voorbeelden tonen het allemaal aan: wanneer een zelfbedieningsconcept de voorkant wordt van je fabriek, stelt dat je in staat om veel meer werk aan te bieden dan je zelf kunt aannemen. Bijvoorbeeld bewerkingen die je niet zelf uitvoert, kun je aan de achterkant van je zelfbedieningsportaal geautomatiseerd outsourcen. Daardoor maak je het voor je klant gemakkelijker en aantrekkelijker om bij jou te bestellen — dát is ontzorgen.

De toekomst van zelfbediening

De zelfbedieningsportalen zoals we die nu kennen verdwijnen op termijn. Ze zijn te vergelijken met webshops: klanten laten er hun offertes maken en plaatsen er hun bestelling. De verwachting is dat die vorm van zelfbedieningsportalen nog een jaar of vijf populair is, maar dan zijn houdbaarheidsdatum wel bereikt heeft.

In plaats daarvan maakt de klant in de nabije toekomst steeds meer gebruik van een inkoopplatform waarbinnen digitale berichtenuitwisseling plaatsvindt. Binnen dat platform maakt de klant zijn behoefte bekend, uploadt hij zijn technische tekeningen en geeft hij alle specificaties aan. Vervolgens helpt het inkoopplatform om er de juiste metaalbewerkers bij te vinden. Wel zo gemakkelijk voor de klant; die hoeft niet meer in te loggen bij allerlei zelfbedieningsportalen om bij allerlei partijen prijzen op te vragen. Die tijd is straks dankzij de komst van één centrale ‘inkoopcockpit’ voorbij. Conlusie? Zelfbediening blijft, maar de traditionele portalen verdwijnen.

Processen en kennis digitaliseren

Als de portalen verdwijnen rijst de vraag: waarom zou je er als metaalbewerker nu toch in moeten investeren? Omdat een portaal je dwingt om je processen en kennis te digitaliseren. En omdat alles wat je moet automatiseren om een zelfbedieningsportaal te laten werken cruciaal is in een toekomst waarin geen portalen meer bestaan.

Over welke processen hebben we het dan? We zetten ze hieronder uiteen.

  1. Een zelfbedieningsportaal dwingt je om features uit technische tekeningen automatisch te kunnen herkennen. Voorbij is dan de tijd dat medewerkers dat handmatig moeten doen door tekeningen te bestuderen;
  2. Een zelfbedieningsportaal dwingt je om de maakbaarheid van een product automatisch te kunnen vaststellen, in plaats van dat iemand met veel technische kennis ernaar moet kijken;
  3. Een zelfbedieningsportaal dwingt je om het koopgedrag van je klanten te monitoren, zodat je klanten geautomatiseerd kunt segmenteren en van de juiste kortingen kunt voorzien;
  4. Een zelfbedieningsportaal dwingt je om allerlei technische en commerciële kennis die in de hoofden van je medewerkers zit te digitaliseren in de vorm van wat we beslisregels noemen (business rules).

De toekomst zonder portalen

Doemt er meteen nog een prangende vraag op. Want hoe werkt dat dan, een toekomst zonder portalen? Actuele ontwikkelingen bieden het antwoord. Momenteel wordt volop gewerkt aan gestandaardiseerde digitale berichten en de infrastructuur die uitwisseling daarvan mogelijk maakt. Een voorbeeld daarvan is het Smart Connected Supplier Network (SCSN).

Het doel van zo’n infrastructuur is dat partijen in de supply chain kunnen samenwerken op basis van standaardberichten binnen de software die het beste bij hen past. Het betekent dat je als metaalbewerker niet gedwongen bent om in specifieke ICT- systemen te werken. Kies vooral de software die het beste bij je past, mits dat pakket dergelijke standaardberichten ondersteunt.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat een offerte-aanvraag bij jou als metaalbewerker straks als een digitaal bericht binnenkomt. Een klant hoeft jou daar niet meer voor te e-mailen of in te loggen in jouw portaal. Krijg je de offerte-aanvraag als digitaal bericht binnen, dan moet je daar uiteraard digitaal op antwoorden. Dat kan via een standaard offertebericht. Het resultaat laat zich raden: dit proces verhoogt het gemak waarmee partijen in de metaalbewerkingsindustrie kunnen samenwerken en brengt de digitalisering van de supply chain in een stroomversnelling. 

Waarom nu al starten?

Metaalbewerkers die niet snel genoeg op deze ontwikkeling anticiperen krijgen het steeds moeilijker om in de supply chain te kunnen meedoen. Andere deelnemers verwachten van hen dat ze dit soort standaardberichten kunnen verwerken en op een faciliterende infrastructuur zijn aangesloten. Zijn ze dat niet, dan ontvangen ze steeds minder werk of blijft hun inzet steeds vaker beperkt tot het werk dat verder niemand wil doen.

Kortom: werken met een zelfbedieningsportaal is dé manier om te leren hoe je de voorkant van je fabriek kunt digitaliseren. Oók als niet al het werk dat je doet geschikt is voor zelfbediening. De ontwikkeling in software zorgt er de komende jaren voor dat ook die bewerkingen, zoals lassen en andere assemblagewerkzaamheden, straks geschikt zijn voor zelfbediening.

De implementatie hoeft geen grote uitdaging te zijn. Via een platform als Quotation Factory realiseer je zelfbediening binnen een maand tegen een laagdrempelig abonnement. Zo creëer je een gigantisch leereffect en maak je je fabriek in één klap klaar voor de toekomst.

Deel dit artikel

Nieuwe release Quotation Factory!

De nieuwe release van de Quotation Factory brengt diverse voordelen voor de gebruiker met zich mee. En er komen meer slimme toevoegingen aan. In deze nieuwsbrief lopen we alle ontwikkelingen langs.

Wat is er nieuw op het platform?

In eigen huisstijl communiceren

De focus van de Quotation Factory ligt momenteel op zelfbediening en het portaal dat dit mogelijk maakt. En dus gaan de ontwikkelingen op dit gebied hard. Een van de toevoegingen is een upgrade voor je communicatie. Je kunt namelijk de e-mails die je in het zelfbedieningsportaal stuurt naar klanten volledig voorzien van je eigen huisstijl én inhoud. We hebben een nieuwe optie ontwikkeld die ervoor zorgt dat je hiervoor heel gemakkelijk je eigen templates kunt maken. Daardoor zien uitnodigingen er niet meer zo ‘spammerig’ uit, maar strak en professioneel. Dat draagt bij aan de herkenbaarheid en het maakt je communicatie aantrekkelijk om te lezen.

Zelf bewerkingen toevoegen en verwijderen

De tweede toevoeging binnen het zelfbedieningsportaal is de mogelijkheid om te configureren welke bewerkingen je als metaalbewerker in het zelfbedieningsportaal wilt aanbieden. Welke wil je zichtbaar hebben en welke niet? Ook gebruikers van het zelfbedieningsportaal kunnen zelf bewerkingen toevoegen en verwijderen.

Altijd op de hoogte van de orderstatus

Er is nog een vernieuwing die het voor jouw klanten makkelijker maakt om in het zelfbedieningsportaal te werken. Doordat je de status van een project vanuit je ERP-systeem kunt terugkoppelen aan het platform, kunnen klanten op elk moment zien wat de precieze status is van hun order. Zo zijn ze er altijd van op de hoogte of de productie, het verpakken van het product of het transport klaar is. En dat zorgt ervoor dat klanten minder en misschien zelfs wel helemaal niet meer hoeven te bellen met vragen over de status van hun order. Dat is voor alle partijen prettig.

Integratie met ERP-software van Lantek

Ook buiten het zelfbedieningsportaal volgen de verbeteringen op het platform van de Quotation Factory elkaar in hoog tempo op. Zo bestaat er nu een integratie met de ERP-software van Lantek: Lantek Integra ERP.

Dat betekent dat je als gebruiker klantinformatie, klantsegmenten, artikelen en inkoopprijzen uit Lantek automatisch kunt synchroniseren met het platform van Quotation Factory. Zodra een project de status ‘geoffreerd’ of ‘besteld’ krijgt, wordt de Bill of Materials inclusief alle details over geschatte productietijden en materiaalbehoeften vol automatisch in Lantek verwerkt tot offertes en productieorders. Natuurlijk inclusief bijlagen zoals technische tekeningen. Vergeet het oeverloze en foutgevoelige overtikken; dit is de nieuwe en veel snellere werkelijkheid.

Eenvoudig koopdelen maken van subassemblies

Onze nieuwe release heeft nog meer te bieden. Als gebruiker van de Quotation Factory kun je nu ook eenvoudig van subassemblies koopdelen maken. Dat is handig als je moet werken met tekeningen van een product dat uit allerlei onderdelen bestaat, zoals een wiel. Met één druk op de knop kun je nu van zo’n subassembly een koopdeel maken, dat je vervolgens in één regel terugziet op de offerte.

Wat is er nu in ontwikkeling voor het platform?

Nieuwe algoritmes om restmateriaal slimmer te bepalen

We zijn vergevorderd met de ontwikkeling van gloednieuwe algoritmes voor vier soorten strategieën om restmateriaal te bepalen. Die algoritmes zijn we nu aan het testen en we passen er de back-end van het platform op aan. Het voordeel voor de gebruiker is dat je als metaalbewerker de reststukken slimmer kunt bepalen. Ook is het mogelijk om via bedrijfsregels of handmatig nog de keuze van de strategie te beïnvloeden. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de materiaalprijs die je offreert nog scherper is.

Bewerkingen op subassembly-niveau calculeren

We zijn volop bezig met de mogelijkheid om bewerkingen op subassembly-niveau te calculeren. Denk daarbij aan bewerkingen zoals schroeven, lassen, poedercoaten en lakken. Deze uitbreiding is inclusief slimme oppervlakteberekening, die handig is voor allerlei vormen van bewerkingen die met oppervlaktebehandeling te maken hebben.

Flexibele Excel-export

Ook in aantocht is flexibele Excel-export. Gebruikers kunnen daarmee zelf Excel-templates maken, uploaden en vervolgens de offerte downloaden als een Excel-sheet in een template die ze zelf hebben gemaakt. Handig als je bijvoorbeeld toch nog een deel handmatig moet intikken in je ERP-systeem. Je kunt de informatie dusdanig in Excel gieten dat je het een-op-een kunt overtikken. Daarnaast is dit een manier om elektrische documenten te maken voor op de werkvloer.

Projecten kopiëren

Last but not least: de Quotation Factory introduceert binnenkort een functie die het mogelijk maakt om een project te kopiëren. En dat is handig als je offertes makkelijk wil kunnen uitbrengen voor verschillende aantallen. Bijvoorbeeld: wat is de prijs bij een aantal van één, van vijf of van honderd? Die kopieerfunctie maken we zo slim dat je als metaalbewerker eenvoudig werk kunt uitbesteden aan een andere partij die ook het platform van de Quotation Factory gebruikt.

Deel dit artikel

Quotation Factory is in volle gang!

Het is de hoogste tijd voor een update, want de Quotation Factory is volop in beweging. Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen? En, belangrijker nog: wat betekenen die ontwikkelingen voor onze klanten in de metaalbewerkingsindustrie? In deze nieuwsbrief blikken we terug en vooral vooruit.

Internationale uitbreiding

De Quotation Factory gaat de grens over! Dit jaar zijn we begonnen met de verkoop van onze software-oplossing in nieuwe regio’s. Vooral in Duitsland en Engeland hebben we voet aan de grond gekregen. Daaruit is gebleken dat een groot deel van de daar gevestigde metaalbewerkingsbedrijven overwegend werkt met 2D-input en niet, zoals onze Nederlandse klanten, met 3D-modellen.

De markten van onze buurlanden lopen dus achter. Dat betekent dat we min of meer gedwongen zijn om ook ons 2D-support te verbeteren, hoewel dat eigenlijk niet in onze visie past. Het liefst zouden we willen dat we 2D-verwerking helemaal niet hoeven mee te nemen in onze dienstverlening, maar helaas is de markt qua digitalisering en professionaliseringsniveau nog niet ver genoeg.

We spelen er op de best mogelijke manier op in. Zo gaan we faciliteiten bouwen om uit werktekeningen waardevolle PMI-gegevens, het 2D-model en misschien zelfs het 3D-model te kunnen afleiden. Dat is niet alleen goed voor het aanboren van een nieuwe markt, maar ook voor onze huidige klanten. Zij krijgen 3D-modellen met werktekeningen in PDF-vorm bijgevoegd, waaruit ze tolerantie-info, materiaalaanduidingen en afmetingen kunnen afleiden en in offertes kunnen verwerken. 

Aanwinst voor draai- en freeswereld

Er is nog een aanwinst in aantocht. Momenteel beschikt de Quotation Factory over een goede oplossing voor metaalbewerkers die hoofdzakelijk werken met een combinatie van platen, buizen en balken en daarop een veelheid aan bewerkingen uitvoeren. We kunnen echter nog geen ondersteuning bieden voor draai- en freeswerk. Daar gaan we op korte termijn verandering in brengen.

We verwachten begin volgend jaar de eerste werkende versie van de integratie die deze ondersteuning biedt klaar te hebben. Klanten merken daar nu al voordelen van, want onze oplossing herkent draai- en freeswerk al. We kunnen alleen nog niet de features eruit halen om productieschattingen te maken. Daarom zijn we met derde partijen bezig om integraties te maken, zodat we ook de draai- en freeswereld vanaf halverwege volgend jaar volop kunnen bedienen.

Algoritmes voor oppervlaktebehandelaars

Ook voor oppervlaktebehandelaars hebben we goed nieuws. Die bedrijven stellen we in staat om op efficiënte wijze offertes van zowel subassemblies als volledige assemblies te kunnen maken. Daarvoor hebben we bepaalde algoritmes geschreven en in onze oplossing geïmplementeerd. Op korte termijn gaan we die uittesten met een select aantal fabrieken die oppervlaktebehandelingen doen. 

Snel en flexibel reststukken bepalen

Er zijn nog meer ontwikkelingen die de rest van dit jaar onze focus hebben. Om te beginnen maken we momenteel algoritmes om reststukken te bepalen. Tot nu toe was onze nesting engine niet alleen verantwoordelijk voor nesting, maar ook voor het bepalen van de reststukken. Nu gaan we de algoritmes die dat kunnen doen zelf maken.

Dat heeft grote voordelen voor onze gebruikers. Er bestaan vier strategieën om met reststukken om te gaan en dat zijn allemaal losse algoritmes. Die kunnen we straks los van het proces van nesting gaan toepassen. Dat biedt gebruikers van de Quotation Factory veel meer flexibiliteit om handmatig te bepalen welke strategie ze willen toepassen, zonder dat ze daarvoor elke keer de tijdrovende nesting engine hoeven op te starten. Niet voor niets is dit een veelgevraagde feature onder onze klanten. We verwachten dat we dit jaar nog de perfecte oplossing hebben ontwikkeld.

Verbeteringen in het zelfbedieningsportaal

Ook het zelfbedieningsportaal heeft de komende tijd onze nadrukkelijke aandacht. Belangrijk, want minimaal een derde van onze huidige klanten wil deze oplossing uiteindelijk kunnen aanbieden aan zijn eigen klanten. In de afgelopen maanden hebben we al grote verbeteringen doorgevoerd in het zelfbedieningsportaal. Er ontbreken nog twee mogelijkheden.

De eerste nieuwe optie is dat jij als metaalbewerker je zelfbedieningsklanten kunt uitnodigen in je eigen huisstijl. Wat nu nog een standaard e-mail is, kun je straks aanpassen in fabrieksspecifieke teksten. De andere verbetering is dat we het uitnodigingsproces geschikt gaan maken voor de b2c-markt. Momenteel kunnen metaalbewerkers het zelfbedieningsportaal alleen aanbieden aan klanten die in hun ERP-systeem geregistreerd zijn. Maar straks kunnen eindklanten zichzelf aanmelden en direct een offerte aanvragen. Mooie verbeteringen, al zeggen we het zelf.

Uitbestedingen en volwaardig offreren (sub)assemblees

Natuurlijk kijken we ook naar volgend jaar. Dan komt onze focus te liggen op in elk geval twee grote thema’s: uitbestedingen en het volwaardig kunnen offreren van subassemblies en assemblies. Bij het eerste thema gaat het vooral om uitbestedingen van bewerkingen die jij als metaalbewerker zelf niet doet, of bepaalde materiaalsoorten die je zelf niet verwerkt maar een partner wel. Straks zijn we in staat om die mee te nemen in onze oplossing.

Dit zal tegelijkertijd de eerste stap zijn om het platform uiteindelijk geschikt te maken voor machinebouwers. In de nabije toekomst kunnen zij via het platform van de Quotation Factory veel makkelijker samenwerken met diverse metaalbewerkingsfabrieken. En daarmee wordt het platform ook geschikt voor onze klanten die onder één merknaam meerdere fabrieken hebben: multifactories.

Schatten van leverdata

Het derde thema dat onze nadrukkelijke aandacht heeft in 2023 is de mogelijkheid om leverdata nauwkeurig te schatten. De eindklant kan straks aangeven wat zijn gewenste levertijd is en op basis van de productieplanning kun je als metaalbewerker vervolgens schatten wat de haalbare leverdatum is. Ons platform maakt het dan ook mogelijk om combinaties te maken met uitbestedingen, zodat bij het schatten van de haalbare leverdatum rekening is gehouden met de levertijden van leveranciers.

Nog meer waardevolle integraties

Last but not least: we pakken door met het ontwikkelen van waardevolle integraties. Mooie resultaten tot nu toe zijn bijvoorbeeld onze integraties met ERP- en CAM-systemen. Zo integreert ons platform naadloos met bijvoorbeeld Bystronic, Trumpf en sinds kort ook Lantech. Daarnaast bestaan er al ERP-integraties met de meest voorkomende systemen, zoals Ridder iQ, Bemet, ISAH en MKG. De integraties die eraan komen zijn te koppelen aan systemen zoals Microsoft Dynamics 365, SAP en veelvoorkomende systemen in Duitsland en Engeland.

Dankzij al deze ontwikkelingen is het platform van de Quotation Factory uitgegroeid tot veel meer dan een offertesysteem. Het verbetert niet alleen de productiviteit en kwaliteit van de verkoopafdeling van metaalbewerkers, maar vooral ook die van de afdeling werkvoorbereiding. En daarmee is het platform een enabler voor vergaande digitalisering van jouw fabriek.

Deel dit artikel