Vooruitblik op 2023: dit zijn de 5 belangrijkste ontwikkelingen binnen het platform van de Quotation Factory

Het nieuwe jaar is al bijna in zicht. Wat kunnen klanten verwachten van het platform van de Quotation Factory in 2023? Een vooruitblik: dit zijn de 5 belangrijkste ontwikkelingen die eraan komen.

Zelfbediening

In 2022 zijn drie klanten van de Quotation Factory live gegaan met een zelfbedieningsportaal. Dat leidt tot mooie resultaten. De cijfers laten zien dat je als metaalbewerker je omzet kunt verdrie- tot verviervoudigen en tegelijkertijd zelfs de werkdruk van het offreren vermindert. Dat komt doordat een zelfbedieningsportaal je dwingt om het offerteproces zover mogelijk te automatiseren. Daardoor kun je met hetzelfde aantal mensen tien keer zoveel offertewerk verzetten.

De verwachting is dat alleen al in het eerste kwartaal van 2023 nog eens tien extra klanten live gaan met een zelfbedieningsportaal, waaronder zelfs de eerste klanten in Engeland en Duitsland. Onze prognose is dat nog veel meer partijen zelfbediening gaan toepassen en zelfs als belangrijke digitaliseringsstrategie gaan gebruiken (lees ook onze blog Zelfbediening als digitaliseringsstrategie).

Ketenintegratie

Ketenintegratie is hot. Het Smart Connected Supplier Network (SCSN) stelt alles in staat om steeds meer bedrijven op het netwerk aan te sluiten. De focus daarbij ligt echter vooral op het uitwisselen van informatie over in te kopen ruwe materialen. Het SCSN is voorlopig nog niet ver genoeg om complexe berichten te ondersteunen, zodat metaalbewerkers slim digitaal met elkaar kunnen samenwerken.

Via het platform van de Quotation Factory gaan we ervoor zorgen dat dit allemaal al wel kan. Onze eerste focus is om oppervlaktebehandelaars makkelijker te laten samenwerken met metaalbewerkers. Vervolgens maken we het mogelijk dat metaalbewerkers bewerkingen aan elkaar kunnen uitbesteden, zoals een plaatbewerker die alles rondom buizen uitbesteedt of omgekeerd. De daaropvolgende stap is dat metaalbewerkers zelfbediening inzetten om een one-stop-shop-model te implementeren: een website waarin alles aangevraagd kan worden met daarachter een netwerk van samenwerkende partijen die dat slim organiseren.

Schatten leverdatum

De Quotation Factory heeft in 2022 heel mooie stappen gezet in het ontwikkelen van algoritmes voor het schatten van leverdata. In samenwerking met een universiteit in Brazilië, die beschikt over een bibliotheek met schatting-algoritmes, hebben we het eerste proof of concept afgerond. Dat toont aan wat er met die algoritmes allemaal kan. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 zetten we de samenwerking verder voort en integreren we de algoritmes in ons platform. Dat betekent dat het Quotation Factory platform in staat is om de drie essentiële schattingen te maken die nodig zijn voor offreren: het schatten van productietijden, het schatten van materiaalgebruik en het schatten van leverdatums.

Lassen

Het schatten van lassen is lastig. Dat blijkt uit een onderzoek dat wij hebben uitgevoerd en waaraan ruim tien bedrijven hebben meegewerkt. Daarin komt naar voren dat er een grote diversiteit bestaat hoe je lassen kunt schatten én dat de benodigde informatie in ontwerpen vrijwel nooit aanwezig is. Met andere woorden: bijna alle metaalbewerkers werken met technische documentatie waarin lassen niet expliciet is beschreven. Met als gevolg dat ze die informatie zelf moeten bedenken en soms zelfs aan die tekeningen moeten toevoegen.

Dat er veel behoefte bestaat aan mogelijkheden om het lassen beter te kunnen schatten is duidelijk. Er bestaat dus geen twijfel of we dit moeten kunnen ondersteunen binnen het Quotation Factory platform. Daarom hebben we in 2022 algoritmes ontwikkeld die lasnaden zelf uit tekeningen kunnen vaststellen. Dat wil zeggen: zelfs als ze niet getekend zijn, kunnen die algoritmes toch vaststellen waar die lasnaden zitten.

Daar blijft het niet bij. Naar verwachting kunnen we in 2023 een hulpmiddel maken waarmee metaalbewerkers het lassen heel snel aan een tekening kunnen toevoegen. En met de expliciete informatie over het lassen kan ons platform schattingen maken van lastijden. Hierdoor ontstaat er niet alleen ondersteuning voor het schatten van lassen als die getekend zijn, maar ook wanneer die niet getekend zijn. Een dubbelslag dus.

Samenstellingen

Ook in aantocht, en beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2023, zijn nieuwe features waarmee metaalbewerkers hun bewerkingen kunnen schatten op subsamenstellingsniveau. Denk daarbij aan het plaatsen van inserts, het uitvoeren van oppervlaktebehandelingen van delen van het product en assemblagewerkzaamheden zoals schroeven en monteren. Later in 2023 is het zelfs mogelijk om de routes van subassemblies te configureren. Wat dat concreet betekent? Als bijvoorbeeld een subassembly een oppervlaktebehandeling nodig heeft en je besteedt dat werk uit, kun je dat in de route terugzien. In een later stadium is het mogelijk om dergelijke routes ook te gebruiken bij het schatten van leverdatums.

En dat is nog niet alles…

De Quotation Factory blijft in beweging. We gaan komend jaar bezig met nog veel meer grote en kleine features. Zo breiden we de informatie uit die beschikbaar is in business rules. Ook gaan we de features die je in CAD-tekeningen kunt vinden verder detailleren. Volop ontwikkelingen dus! Zo blijft het Quotation Factory platform een oplossing voor slim offreren, maar groeit het daarnaast uit tot een platform waarmee metaalbewerkers heel handig en snel kunnen samenwerken. Win-win!

Deel dit artikel