TARGET PRICING UPGRADE

Door de target pricing upgrade zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • BoM export & import voor het snel instellen van materialen, dikten en aantallen via Excel;
  • Target Pricing waarmee de berekende prijs met een doelprijs is te vergelijken. Dit is handig voor;
    • engineers die inzicht willen in waar de grootste prijsverschillen door ontstaan.
    • vergelijken van uitkomsten de Quotation Factory met bestaande offerte.
    • vergelijken van jouw offerte met die van anderen.