MANUFACTURABILITY CHECK INTEGRATIE

Een grote uitdaging die wij tegenkomen binnen de metaalbewerkingsindustrie is de vraag of een productie maakbaar is. De Quotation Factory lost deze uitdaging al voor een deel op door de integratie van verschillende CAM systemen. Hierdoor weet de calculator direct of alle benodigde bewerkingen in huis uitgevoerd kunnen worden. Maar ook hier is door slimme software verbetering in aan te brengen.

Bij deze upgrade wordt niet de vraag gesteld OF iets gemaakt kan worden, maar HOE iets gemaakt kan worden. 

Door direct inzicht in de verschillende productiestappen kan de slimme software automatisch tekeningen en/of productiestappen toevoegen, waardoor assemblages en/of producties, die voorheen niet mogelijk leken, ineens wel mogelijk zijn. 

Huidige systemen binnen de metaalbewerkingsindustrie geven soms wel feedback over problemen, maar niet over de mogelijke oplossing. De Manufacturability Check van de Quotation Factory doet dit wel en dat zorgt voor minder kwaliteit uitval, een snellere doorlooptijd en kostenreductie.

Natuurlijk zorgt dit voor minder onnodig ‘nee verkopen’, terwijl je dit eerder wel zou doen. Een win-win voor aanvrager en metaalbewerker.