Wat zijn PMI en GD&T binnen de metaalbewerkingsindustrie

In de context van CAD-modellen en metaalbewerking verwijzen PMI en GD&T naar het volgende:

PMI (Product and Manufacturing Information):

PMI in CAD verwijst naar de informatie die is ingebed in een 3D CAD model dat alle noodzakelijke informatie overbrengt die nodig is voor productie- en inspectieprocessen. Hieronder vallen geometrische dimensionering en toleranties (GD&T), oppervlakteafwerkingen, materiaalspecificaties, assemblage-instructies, annotaties en andere relevante gegevens. PMI maakt aparte 2D tekeningen overbodig, omdat alle informatie die nodig is voor productie direct in het 3D model staat.

PMI in CAD modellen vergemakkelijkt de communicatie tussen ontwerpers, ingenieurs en fabrikanten door een uitgebreide en geïntegreerde set productie-instructies te bieden. Het helpt het productieproces te stroomlijnen, fouten te verminderen en de efficiëntie te verbeteren doordat er geen handmatige interpretatie en vertaling van 2D tekeningen meer nodig is.

GD&T (Geometrische dimensionering en toleranties):

GD&T in CAD modellen is een symbolische taal die gebruikt wordt om de geometrische vereisten en toleranties van elementen in een 3D model te definiëren en te communiceren. Hiermee kunnen ontwerpers en technici de toegestane variaties in afmetingen, vorm, oriëntatie en locatie van elementen nauwkeurig specificeren.

Door GD&T te gebruiken in CAD modellen kunnen ontwerpers kritieke kenmerken, toleranties en relaties tussen verschillende onderdelen en elementen definiëren. Deze informatie helpt fabrikanten om de ontwerpintentie te begrijpen en de metalen onderdelen nauwkeurig te produceren en inspecteren. GD&T symbolen en annotaties kunnen worden toegevoegd aan het CAD model en kenmerken specificeren zoals vlakheid, haaksheid, evenwijdigheid, positie, concentriciteit en meer.

In de metaalbewerking helpt GD&T in CAD-modellen ervoor te zorgen dat de geproduceerde onderdelen voldoen aan de beoogde ontwerpeisen en nauwkeurig geproduceerd en geassembleerd kunnen worden. Het maakt duidelijkere communicatie mogelijk en elimineert de dubbelzinnigheid bij het specificeren van toleranties en afmetingen, wat leidt tot verbeterde kwaliteit, uitwisselbaarheid en pasvorm van metalen onderdelen.

Wat is het verschil tussen PMI en engineeringtekeningen?

CAD PMI (Product and Manufacturing Information) en engineeringtekeningen in PDF-formaat dienen verschillende doelen en hebben verschillende kenmerken. Hier volgt een vergelijking tussen de twee:

CAD PMI:

Formaat: CAD PMI is ingebed in het 3D CAD model zelf. Het wordt opgeslagen als metadata of annotaties in het CAD-bestand.

Integratie van informatie: CAD PMI consolideert alle relevante productie- en inspectie-informatie in het 3D model, inclusief GD&T, materiaalspecificaties, oppervlakteafwerkingen, montage-instructies, annotaties en meer.

Eliminatie van 2D tekeningen: CAD PMI vermindert of elimineert de noodzaak voor aparte 2D engineeringtekeningen. Het 3D model wordt de primaire informatiebron voor productie en inspectie.

Dynamisch en interactief: CAD PMI is dynamisch en interactief, waardoor gebruikers het model en de bijbehorende informatie in 3D kunnen bekijken, manipuleren en analyseren. Het biedt een uitgebreidere en visueel rijke weergave van het onderdeel of de assemblage.

Toegankelijkheid van gegevens: CAD PMI kan worden benaderd en gebruikt door CAD software, computer-aided manufacturing (CAM) software en andere digitale systemen die de opgenomen informatie kunnen interpreteren.

Technische tekeningen in PDF-formaat:

Formaat: Engineering tekeningen in PDF formaat zijn meestal 2D representaties van het onderdeel of de assemblage, gemaakt vanuit het CAD model of als op zichzelf staande tekeningen.

Presentatie van informatie: Engineering tekeningen in PDF-formaat presenteren het onderdeel of de assemblage in 2D-formaat met afmetingen, toleranties, opmerkingen en andere aantekeningen. Ze communiceren de intentie van het ontwerp en de productiespecificaties.

Documentatie en communicatie: Engineeringstekeningen in PDF-formaat dienen als documentatie en communicatiemiddel van de ontwerpvereisten, toleranties en productie-instructies naar belanghebbenden bij de productie, zoals fabrikanten, leveranciers en kwaliteitscontrolepersoneel.

Afdrukbaar en deelbaar: PDF-bestanden worden veel gebruikt als standaardformaat voor het delen en verspreiden van technische tekeningen. Ze kunnen worden afgedrukt en bekeken op verschillende apparaten, waardoor ze toegankelijk zijn voor mensen die geen toegang hebben tot CAD software.

Niet-interactief: Engineering tekeningen in PDF-formaat zijn statisch en niet-interactief in vergelijking met CAD PMI. Ze missen de dynamische 3D visualisatie- en manipulatiemogelijkheden van CAD modellen.

Terwijl CAD PMI zich richt op het integreren van uitgebreide productie- en inspectie-informatie in het 3D CAD model, dienen engineeringtekeningen in PDF formaat als een visuele weergave van de ontwerpintentie en productiespecificaties in een 2D formaat, wat documentatie, communicatie en delen vergemakkelijkt.

Semantische PMI versus grafische PMI

Semantische PMI en grafische PMI zijn twee verschillende benaderingen voor het vastleggen en weergeven van product- en fabricage-informatie in een CAD-model. Dit zijn de verschillen tussen de twee:

Semantische PMI: Semantische PMI, ook bekend als semantische annotaties of semantische metadata, richt zich op het vastleggen en inbedden van product- en fabricage-informatie in een machineleesbaar formaat binnen het CAD-model. Hierbij worden gestandaardiseerde gegevensstructuren en schema’s gebruikt, zoals de ISO 10303 (STEP) standaard of andere industriespecifieke standaarden zoals ASME Y14.41, om de informatie te definiëren en te representeren.

De belangrijkste kenmerken van semantische PMI zijn

Gegevensstructuur: Semantische PMI gebruikt gestructureerde gegevenselementen en attributen om de informatie te definiëren, waardoor specifieke gegevenstypen, relaties en eigenschappen aan het model gekoppeld kunnen worden.

Interoperabiliteit: Semantische PMI maakt betere interoperabiliteit mogelijk tussen verschillende softwaresystemen en tools door zich te houden aan industriestandaard formaten. Dit zorgt ervoor dat de informatie eenvoudig kan worden begrepen en uitgewisseld tussen verschillende softwareplatforms.

Automatisering: Door semantische PMI te gebruiken, kunnen computersystemen de ingesloten informatie automatisch interpreteren en verwerken. Dit maakt automatisering van productieprocessen mogelijk, zoals CNC-bewerking, inspectie en gegevensanalyse.

Grafische PMI: Grafische PMI daarentegen geeft product- en fabricage-informatie weer met grafische annotaties en symbolen direct op het CAD-model. Hierbij worden grafische elementen zoals afmetingen, toleranties, symbolen en aantekeningen toegevoegd aan de 3D geometrie van het model.

De belangrijkste kenmerken van grafische PMI zijn

Visuele weergave: Grafische PMI biedt een visuele weergave van het product en de productie-informatie, waardoor het voor mensen gemakkelijker wordt om de vereisten te interpreteren en te begrijpen.

Direct op het model: Grafische PMI annotaties worden meestal direct op de oppervlakken of kenmerken van het model geplaatst, waardoor er duidelijke associaties zijn tussen de informatie en de gespecificeerde geometrie.

Menselijke interpretatie: Grafische PMI is afhankelijk van menselijke interpretatie en begrip van de grafische symbolen en annotaties. Mensen die betrokken zijn bij productie- en inspectieprocessen moeten de instructies visueel interpreteren en opvolgen.

Zowel semantische PMI als grafische PMI zijn gericht op het communiceren van kritieke product- en fabricage-informatie binnen een CAD-model. Semantische PMI richt zich op gestructureerde en machineleesbare gegevens die automatisering en interoperabiliteit mogelijk maken, terwijl grafische PMI vertrouwt op visuele annotaties voor menselijke interpretatie. De keuze tussen deze benaderingen hangt vaak af van factoren zoals industriestandaarden, softwaremogelijkheden en de specifieke eisen van de betrokken productieprocessen.

Waarom is PMI relevant voor metaalbewerking?

PMI gegevens in een CAD model kunnen een significante invloed hebben op het offerteproces van een metaalbewerkingsbedrijf. Hier zijn enkele manieren waarop PMI gegevens de offerte beïnvloeden:

Nauwkeurige materiaal- en proceskeuze: PMI gegevens geven gedetailleerde informatie over de materiaalspecificaties, zoals soort, samenstelling en eigenschappen, direct in het CAD model. Hierdoor kan het metaalverwerkende bedrijf de materiaalvereisten nauwkeurig vaststellen en de juiste materialen en processen voor de productie selecteren. De beschikbaarheid van nauwkeurige materiaalinformatie helpt bij het schatten van materiaalkosten en het selecteren van geschikte productietechnieken.

Beoordeling van de maakbaarheid: PMI gegevens, inclusief geometrische dimensionering en toleranties (GD&T) informatie, geven inzicht in de ontwerpintentie, kritische eigenschappen en toleranties van het onderdeel. Metaalverwerkende bedrijven kunnen de haalbaarheid van de productie van het onderdeel beoordelen op basis van de opgegeven toleranties, complexiteit en vereiste processen. Deze beoordeling helpt bij het bepalen van de productiekosten, het identificeren van mogelijke uitdagingen en het maken van nauwkeurige offertes.

Verbeterde kostenraming: PMI gegevens bieden gedetailleerde informatie over kenmerken, afmetingen en toleranties. Metaalverwerkende bedrijven kunnen deze gegevens gebruiken om de benodigde tijd, middelen en apparatuur voor het productieproces nauwkeurig in te schatten. Dit leidt tot een nauwkeurigere kostenraming, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als bewerking, gereedschap, programmering, inspectie en assemblagevereisten.

Verbeterde nauwkeurigheid van offertes: Met PMI gegevens in het CAD model hebben metaalverwerkende bedrijven toegang tot uitgebreide productie- en inspectie-informatie. Dit vermindert de onduidelijkheid en potentiële fouten die kunnen ontstaan tijdens het offerteproces. Door een duidelijk begrip van de ontwerpintentie, materiaalspecificaties, kritische afmetingen en toleranties kunnen metaalbewerkingsbedrijven nauwkeuriger en concurrerender offertes uitbrengen aan hun klanten.

Kortere doorlooptijd en Iteraties: Dankzij PMI-gegevens zijn er geen aparte 2D-engineeringstekeningen meer nodig en is directe communicatie tussen ontwerpers en fabrikanten mogelijk. Dit leidt tot betere samenwerking, minimale misinterpretaties en minder iteraties. Hierdoor kunnen metaalverwerkende bedrijven hun offerteproces stroomlijnen, de responstijd verbeteren en mogelijk de doorlooptijd voor de productie van onderdelen verkorten.

Over het geheel genomen spelen PMI gegevens in een CAD model een cruciale rol om metaalverwerkende bedrijven in staat te stellen de maakbaarheid nauwkeurig te beoordelen, de kosten in te schatten en concurrerende en nauwkeurige offertes te maken. Het verbetert de communicatie, vermindert fouten en stroomlijnt het offerteproces, wat uiteindelijk zowel het metaalbewerkingsbedrijf als de klant ten goede komt.

Deel dit artikel