De digitale revolutie binnen de metaalbewerkingsindustrie

De metaalbewerkingsindustrie is net als elke andere industrie aan verandering onderhevig. Niet in de laatste plaats vanwege de digitalisering van systemen en processen. Maar ook vanwege de toenemende complexiteit van aanvragen en verwerking methodieken.

De transitie van 2D naar 3D aanvragen, en van single parts productie naar volledige assemblies, vraagt meer van onze mensen, systemen en processen dan de vooral data gedreven ERP systemen soms aan kunnen.

Om aan de vraag naar just-in-time production and delivery te voldoen en concurrerend te blijven ten opzichte van 3D hubs, Laser Hubs en bijvoorbeeld Fractory, moet de metaalbewerkingsindustrie meegaan met de tijd.

Het is namelijk ‘Digitize or Die’. De digitale revolutie binnen de metaalbewerkingsindustrie viert hoogtij dagen.

Digitize or die Quotation factory

Interne workflow automatisering begint met het offerteproces

Steeds meer ondernemingen binnen de metaalbewerkingsindustrie beseffen dat het verwerken van offerte aanvragen een te bewerkelijk proces is. Dagen rekenen en herbereken biedt daarnaast nog geen garantie op de opdracht.

Sommige hebben daarom service als een businessmodel geïntegreerd. Dit wil zeggen dat je de klant laat betalen voor de benodigde expertise en dus de offerte. Want een offerte omvat veel meer dan alleen de prijs en leverdatum.

Klanten willen geïnformeerd worden over zaken zoals materiaal tolerantie, oppervlakteruwheden en overige zogenoemde metadata. Iets waar maar weinig bestaande data gedreven ERP systemen mee overweg kunnen.

Vanwege de complexiteit van sommige metaalbewerkingen en assemblies komt er veel handwerk van vakbekwame medewerkers kijken bij het opstellen van een offerte. Deze persoonsafhankelijkheid van schaarse vakbekwame medewerkers, maakt dat dit een kostbaar en tijdrovend proces is.

De complexiteit van metaalbewerking neemt toe door ketenintegraties

Binnen de digitale revolutie in metaalbewerking land speelt ook de complexiteit van ketenintegraties een belangrijke rol. Dit wil aan de ene kant zeggen de integratie van processen en bewerkingstechnieken van toeleveranciers en aan de andere kant, de integratie van de behoefte van de klant door bijvoorbeeld een klantenportaal.

Waar deze tijd om vraagt is de integratie van interne en externe workflows en bedrijfskritische informatie die benut kunnen worden voor het creëren van maatwerk offertes. Iets dat technisch al heel lang mogelijk is, maar waar zelden gebruik van wordt gemaakt.

Ondernemingen moeten vanwege tijdswinst, efficiëntie, consistentie en concurrentievermogen de complexiteit van het offerteproces simplificeren door gebruik te maken van automatisering.

De bottleneck bij het maken van offertes is het erp systeem

Jaren hebben medewerkers en de productie en assemblage medewerkers kunnen profiteren van het geïmplementeerde ERP systeem. Door eenvoudiger over de gewenste data te beschikken en geautomatiseerd het productie- of assembly proces aan te sturen, kon een enorme tijdswinst en efficiëntie verbetering worden behaald.

Helaas wordt vooruitgang altijd ingehaald door nieuwe inzichten en nieuwe vooruitgang. ERP systemen zijn in de jaren 90 ontworpen voor bedrijfsbrede procesoptimalisatie, maar ze lopen nu tegen hun eigen beperking aan. Dat komt door de focus op statische processen.

ERP systemen zijn bij uitstek geschikt voor het stroomlijnen van standaard processen. Waar ze veel meer moeite mee hebben zijn uitzonderingen en metadata. Ze zijn als het ware allergisch voor variabelen, omdat ze hier nooit voor bedoeld zijn.

Dit maakt dat ERP systemen door de toenemende complexiteit van metaalbewerking tegen hun eigen beperkingen aanlopen. Iets dat de gemiddelde metaalbewerking medewerker vaak kan beamen.

De cloud biedt oplossingen voor de digitale metaalbewerking revolutie

Dankzij de cloud hoeven we bestaande (ERP) systemen niet intelligenter te maken dan waar ze voor bedoeld zijn. Dit kan wel, maar levert vaak bijkomende problemen op. Je kunt nu eenmaal een zeecontainer niet zomaar ombouwen tot een speedboot. 

Dankzij de cloud kunnen we intelligentie toevoegen aan bestaande (ERP) systemen, zonder de bestaande processen en workflows te beïnvloeden.   

Dit kan door te werken met zogenaamde ‘digital twins’. Bedrijfskritische informatie wordt hierbij zowel in de cloud als binnen het (ERP) systeem opgeslagen, waarna zowel additionele informatie als nieuwe intelligentie kan worden toegevoegd en benut.  

De software in de cloud heeft hierdoor de beschikking over informatie over machines, estimators, nesters, users, calculators en nog veel meer, van zowel de eigen onderneming als andere ondernemingen binnen de keten. Dit is de NEXT STEP als het gaat om de digitale revolutie binnen de metaalbewerkingsindustrie, omdat er in een keer ongekende mogelijkheden binnen handbereik komen.

De toekomst van de metaal­bewerkings­industrie

De toekomst van de metaalbewerkingsindustrie, en het bestaansrecht van de huidige spelers, wordt mede bepaald door de toepassingen die software in de cloud mogelijk maakt. 

Stel je voor dat je alles wat je in een willekeurig CAD pakket kunt tekenen met 1 druk op de knop kunt uploaden en dat hier automatisch gedetailleerde componenten en gecompliceerde assemblies workflows uit komen. 

Dat niet alleen, want automatisch worden prijscalculaties en materiaal suggesties gegeven op basis van data uit eigen systemen en aangesloten partners. Er is in een oogopslag inzicht in de BoM en BoL, en na enkele aanpassingen, zoals de gewenste marge of levertijd, volgt er een maatwerk offerte. 

Het kan zelfs een stap verder gaan, waarbij dankzij Blockchain technologie bepaalde gecertificeerde materialen of bewerkingstechnieken gegarandeerd worden en dankzij het neurale netwerk worden prijscalculaties getoetst op vraag, aanbod en mogelijke concurrentie. 

Dankzij dit soort software in de cloud kan de doorlooptijd van een metaalbewerkingsofferte van enkele dagen worden verkort naar minuten of een paar uur. Daarnaast zijn offertes consistenter, bevatten minder fouten, en zijn niet meer afhankelijk van de persoon die de offerte maakt.       

Ook de interne productie en verwerking afdeling en die van aangesloten partners zullen enorm van dit soort software in de cloud profiteren. Processen worden nauwkeuriger aangestuurd en de kans op fouten wordt vermindert.  

De bijdrage van de Quotation Factory aan de digitalisering van de metaalindustrie.

Deze ideale wereld lijkt nog ver weg, maar bestaat vandaag al. De visie van de Quotation Factory is dat vakbekwame metaalmedewerkers hun talenten alleen nog in hoeven te zetten als het gaat om hele complexe metaalproducties of assemblies. Dit wil zeggen, de uitzonderingsgevallen. 

Onze missie is om bij te dragen aan de digitalisering van de metaalindustrie door de complexiteit van metaalbewerkingsoffertes en de productieflow te vereenvoudigen dankzij software in de cloud. 

Betaalbaar voor iedereen hebben wij daarom de Quotation Factory ontwikkeld. Quotation software in de cloud.

Let’s simplify quoting.

Deel dit artikel